Notuleerservice

Uw organisatie heeft baat bij een professionele en objectieve verslaglegging en goed notuleren is een vak. Top Quality is hierin gespecialiseerd en neemt u graag de volledige zorg van uw verslaglegging uit handen. Wij hebben ruime ervaring in de meest uiteenlopende vergaderingen en bijeenkomsten in verschillende branches. Gezien deze ervaringen en het hoge opleidingsniveau kan de notulist zich goed en snel inleven in de materie.
Wij kunnen u vaste ondersteuning bieden bij het notuleren van vergaderingen, maar zijn ook in incidentele gevallen inzetbaar. Bij een reeks van vergaderingen zal er een vaste notulist worden ingezet. In geval van ziekte of vakantie zal er een invaller worden ingeschakeld. U bent dan verzekerd van continuïteit.

Uw voordelen:

  • Uw eigen secretaresse heeft ruimte voor andere activiteiten.
  • Professionele en objectieve verslaglegging.
  • Wij zijn ook buiten kantooruren inzetbaar. Voor het bijwonen van vergaderingen in de avonden of in het weekend wordt geen toeslag gerekend.
  • U kunt zich volledig richten op de vergadering aangezien het maken van een verslag wordt verzorgd door onze notulist.
  • Binnen enkele dagen bent u in het bezit van kwalitatief goede notulen.

Vormen van verslaglegging:

  • Woordelijk verslag. In goed Nederlands worden de bewoordingen van alle sprekers volledig weergegeven.
  • Uitgebreid samenvattend verslag. Een uitgebreid samenvattend verslag geeft het verloop van de vergadering weer. Niet alleen de besluiten worden vastgelegd maar ook de eventuele discussie hoe tot een besluit is gekomen.
  • Beknopt verslag. In dit verslag wordt beknopt weergegeven hoe een vergadering is verlopen. Besluiten worden genotuleerd en er wordt hierbij een korte toelichting gegeven.
  • Actiepunten- en besluitenlijst. Indien gewenst kan er alleen een actiepunten- en besluitenlijst worden opgesteld.

Indien gewenst kunnen alle bovenstaande vormen van verslaglegging worden uitgebreid met een actiepunten- en besluitenlijst.
Het is ook mogelijk dat wij opnames op bijvoorbeeld band voor u uitwerken. 

Werkwijze:

 WijWWij bereiden ons goed voor op de vergadering door de vergaderstukken goed door te nemen. Vervolgens komt een notulist naar de vergadering met een laptop en indien gewenst opnameapparatuur. De uitwerktijd is afhankelijk van het soort verslag. Bij een uitgebreid verslag moet om tot kwalitatief goede notulen te komen  rekening gehouden worden met de verhouding 1:2. Dit houdt in 1 uur vergaderen, betekent maximaal 2 uur uitwerken. Binnen 5 werkdagen heeft u het verslag in huis. Indien er andere termijnen zijn gewenst is dit uiteraard ook mogelijk. In overleg zal dan de gewenste termijn worden afgesproken.

 
 
Top Quality | Tel. 06-52087954 | E-mail: info@top-quality.nl | Copyright ©2012 All Rights Reserved | Privacyverklaring